Koroknay Dániel Hagyományörző Csapat

Csapatvezető: Gáspárné Késmárki Emília

Csapatunk 1998-ban alakult meg 24 lelkes gyermekkel. Nevünk azon 14 éves fiúhoz kötődik, aki Mádon állt be a seregbe. Először az 5. majd a 11. gyalogütegben szolgált és később elnyerte a főágyúsi rangot. Vagyis ő adott parancsot az ágyú tüzelési állapotba helyezésére és ő maga irányozta be a csövet a célpontra.

Ezt a csapatunk tagjai is értik és igazi példaképként kezelik a hős fiút. Valamint Mád is méltó emléket állított Koroknay Daninak, ugyanis az iskolában állandó kiállítás, emléktábla őrzi nevét. 2000-ben a Millennium évében az iskola felvette a fiú nevét.

Mádi csapat

Csapatunk éves programjába beletartozik a március 15.-ei fáklyás felvonulás. Mivel ez a megalakulásunk dátuma, elmaradhatatlan Koroknay Dániel emléktáblájának megkoszorúzása. Ez a tábla az iskola falán található és minden évben nagy tömegek tekintik meg ezt a rövid szertartást.

Az október 6.-ai ünnepség is kiemelkedő ránk nézve. Községünk temetőjében fekszik Pándy Soma Sámuel és Cornides Lajos is, akiknek minden évben megszervezzük a megemlékezést, általában egy kis műsorral. Számunkra nagy elismerés, hogy Mád vezetői, intézményvezetők és a támogatóink is részt vesznek rajta

Iskolánk minden évben megrendezi a Koroknay napokat. Ilyenkor történelmi hadijátékokat tartunk. Ez jó lehetőség a toborzásra is. Valamint új programunk keretében a kisebb diákok egy körutazást tehetnek Zemplén megyében. Ellátogatnak Sárospatakra, Széphalomra és Boldogkőváraljára is.

Újdonsült tagjainkat igyekszünk gyorsan bevonni a munkába. A felavatásuk után, amely a Mádi Református Templom udvarában zajlik, rögtön a falu hagyományaival és nevezetességeivel ismertetjük meg őket.

Templom

Később kitárjuk ezt a kört Magyarországra is. Így a nyári Sárospataki táborra már felkészülten érkeznek. De nem csak a munka van előtérben. A délutáni csapattalálkozókon gyakran szervezünk kézműves foglalkozást és vetélkedőket is. Nagy népszerűségnek örvendenek a falu kis utcáiban megszervezett hadijátékok. Ezek által számos téma megismertethető a gyerekekkel játékos formában. Közben mozognak és bejárjak lakóhelyüket is.

Legjelentősebb elismerésünk az Örökség Serleg átvétele 2014. január 19-én, a XVIII. Magyar Kultúra Napja Gála keretén belül megrendezésre kerülő eseményen.

Tizenhárom országból érkeztek vendégek Budapestre a XVIII. Magyar Kultúra Napja Gálára, ahol 21 személy részesült a Kultúra Lovagja elismerésben. Az elismerésre civil szervezetek és önkormányzatok állítottak jelölteket a magyar és az egyetemes kulturális örökség ápolása, közkinccsé tétele, alkotó fejlesztése, a kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése, valamint kulturális tevékenység támogatása érdekében huzamos időn át kifejtet önzetlen tevékenységért.

A kitüntetett csapattagok oklevelet, ezüst kitűzőt és érmet kaptak, nevüket bejegyzik a Magyar Kultúra Lovagjai Aranykönyvébe. Továbbra is igyekszünk ápolni Mád és Magyarország hagyományait, gyermekeink is aktívan és szorgalmasan teljesítenek minden évben, hiszen a jutalmuk egy hét Sárospatakon, a szövetség táborában.

Kitüntetés