Szent István utódai hagyományőrző csapat

Csapatvezető: Bereczki Erzsébet

2010-2011

A „Szent István utódai” hagyományőrző csapat 2010. szeptember 25-én kezdte le tevékenységét 25 gyerekkel. Első csapattevékenységünk alkalmával bebarangoltuk szülőfalunk, Hármasfalu mindhárom faluját: Atosfalvát, Szentistvánt és Csókfalvát. Megcsodáltuk 6 szép templomát, szobrait. A nagy király egész családja megtalálható e három kis faluban: Szentistvánon Szent István király szobra, Csókfalván Szent Imre hercegé, Atosfalván pedig Gizella királyné. Sok gyerek már ekkor kiválasztotta szülőföld örökségét.

Tevékenységeink során, miközben a szövetség törvényeivel, jelképeivel és Rákóczi korával ismerkedtünk, felelevenítettünk, eljátszottunk néhány helyi néphagyományt, népszokást: a szüreti bált és a fonót. A lányok meg tanultak fonni. Előkerültek a padlásokról a nagymamák orsói, guzsalyai és megtapasztalhattuk, milyen fáradságos munka volt a fonás. Avatási ünnepségünkre 2011. március 15-én került sor iskolánkban, a „Szent István” Általános Iskolában. Ekkor 21 gyerek tette le a fogadalmat. Jelen volt a kibédi „Mátyus István” hagyományőrző csapat is, ők is avattak 3 új tagot.

2011 tavaszán történelmi játékon vettünk részt Kibéden. A játék után Mátyus Ilonka néni kalauzolt végig minket a falun, megmutatva Kibéd szépségeit, értékeit: a református templomot, benne a Bodor Péter-orgonát, Seprődi János szülőházát, Madaras Gábor, Seprődi János és Mátyus István szobrát. A nap egyik fénypontja volt a Ráduly Jánosnál tett látogatás, mely során a híres népmesegyűjtő megmutatta dolgozószobáját, mesét olvasott, könyvet ajándékozott és dedikált nekünk. 2011. július 25.-augusztus 1. között a csapat 3 tagja részt vett a vezetőképző táboron, Sárospatakon. Rengeteg szép élménnyel tértünk haza. Köszönjük a szövetség vezetőinek!

2011-2012

Október 6-án csapatunk az aradi vértanúkra emlékezett műsorával a Szent István Általános Iskola közösségében. Novemberi, decemberi csapattevékenységeinken gyöngyfűzéssel, valamint a rovásírás rejtelmeivel foglalkoztunk. 2012. januárjában tartottunk is egy rovásírás- vetélkedőt.

Rovásírás vetélkedő

Februárban 3 gyerek kezdte el készítgetni a próbafeladatokat, hogy március 15-én letegye a szövetségi fogadalmat. Március 15-én ünnepi műsorunkkal és kiállításunkkal a szabadságharc gyermekhőseire emlékeztünk. E napon tette le a szövetségi fogadalmat 3 gyerek.

Április 4-én takarítási akciót szervezett a csapat. A Csókfalván található Szent Imre herceg szobra körüli parkot takarítottuk ki, tettük széppé. Munkánk végeztével Szent Imre herceg lábai elé telepedtünk, népdalokat és `48-as dalokat énekeltünk, majd a tápióbicskei csatára és annak gyermekhőseire emlékeztünk.

A Szent Imre parkot csapatunk szülőföld örökségének választotta.

Május 5-én néptánc fellépésünk volt a Székely Majálison Makfalván. A rendezvény ünnepélyes felvonulással kezdődött: fúvószenekarral, huszárokkal és népviseletbe öltözött gyerekekkel, fiatalokkal. Fellépésünk után kézműves foglakozásokon vettünk részt.

A májusi hónap további részében a pályázatkészítéssel voltunk elfoglalva. Igazán színes, változatos munkák készültek: csatajelenetet és tábori, katonai életet ábrázoló rajzok, emléktábla- terv, díszoklevél Szabó Jóska részére, vers, faragott kopjafa, népdal-átköltés.

Május 23-án ismét virágokkal szépítettük Szülőföld örökségünket, a Szent Imre-parkot.

Június 9-én történelmi játékot szerveztünk Szabó Jóska emlékére. Vendégeink voltak a kibédi "Mátyus István hagyományőrző csapat" tagjai. A játék után Kossuth-nótát és csíki regrutadalt tanultunk. Kellemes, tartalmas napot töltöttünk együtt, melynek során mindannyian gazdagodtunk lelkiekben, szellemiekben.

Július 30-augusztus 5.között Sárospatakon vezetőképző táboron vett részt a csapat 6 tagja. A táborban megismételtük a Szabó Jóskáról szóló játékunkat a gáton, valamint egyik napzárta alkalmával bemutattuk csapatunkat. Csodálatos élményekben volt részünk, már várjuk a következő nyarat.

2012-2013

Október 7-én az aradi vértanúkra emlékeztünk a szentistváni református templomban, az istentisztelet keretében. A műsor után az időseket köszöntöttük fel és ajándékoztuk meg egy kis magunk készítette könyvjelzővel. Ugyancsak októberben, 27-énigricjátékot játszottunk Csókfalván, melyen részt vettek a sóváradi gyerekek . Az igricjáték után csapatunk szülőföld örökségéhez, a Szent Imre parkhoz sétáltunk, ahol énekléssel és népi játékokkal tettük kellemesebbé és emlékezetesebbé ezt a szép napot. Nagyon örültünk a sóváradi gyerekeknek és reméljük, megtalálják helyüket a Szövetségben.Néptánc

November 2-án, február 1-jén és 8-án, április 2-án népi játszóházat szerveztünk az I-IV. osztályosok számára. A játszóházak témája: kukoricafejtő kaláka, fonó, farsangtemetés és húsvéti tojásírás, fenyőágdíszítés.

Március 15-éna szabadságharcra emlékeztünk. Az ünneplés felvonulással kezdődött, ezután koszorút helyeztünk el Szentistvánon, majd előadtunk ünnepi műsorunkat a csókfalvi unitárius templomban. Május 4-én néptánc fellépésünk volt a Székely Majálison Makfalván. A rendezvény ünnepélyes felvonulással kezdődött: fúvószenekarral, huszárokkal és népviseletbe öltözött gyerekekkel, fiatalokkal.

Június 1-jén közös felfedezőútra indultunk Kibéd és Sóvárad csapataival a következő útvonalon: Nyergestető, Kézdivásárhely, Zabola, Zágon, Sepsiszentgyörgy, Kisbacon. A Nyergestetőn szövetségi fogadalmat tett 2 hármasfalusi és 10 sóváradi gyerek.

Július 28-augusztus 6. között vezetőképző táboron vett részt a csapat 4 tagja Sárospatakon. A táborban közösen a többi erdélyi csapattal beszámoltunk felfedező utunkról.

2013-2014

Október 6-án csapatunk ünnepi műsorral az aradi vértanúkra emlékezett a Szent István Általános Iskola közösségében. Október 9-én néptác fellépésünk volt Gegesben az almafesztiválon.

Október 15-én történelmi játékon vettünk részt Sóváradon, melyen felelevenítettük az 1848-49-es szabadságharc eseményeit.

Október 31-én, november 2-án és január 30-án népi játszóházat szerveztünk az I-IV. osztályosok számára. A játszóházak témája: katonabúcsúztatás, kukoricahántó kaláka és kézimunkázó kaláka.

2014. március 15-én a szabadságharcra emlékeztünk. Az emlékműsort a szentistváni református templomban mutattuk be, majd sor került 7 gyerek avatására az aradi vértanúk emlékére állított kopjafák előtt. Ezután részt vettünk a makfalvi “Wesselényi nyomdokain” hagyományőrző csapat műsorán a makfalvi református templomban, ahol szövetségi fogadalmat tett 10 makfalvi gyerek. Május 10-én “Hármasfalu felfedezése” címmel játékot szerveztünk, melyen részt vettek a kibédi és a makfalvi csapatok tagjai.

Június 21-én “Kibéd felfedezése” című játékon vettünk részt Kibéden a sóváradi és makfalvi csapatokkal együtt.

Június 26-ánközös felfedezőútra indultunk Kibéd, Makfalva és Sóvárad csapataival a következő útvonalon: Szárhegy, Madéfalva, Gyimesbükk, Csíkszereda, Szent Anna tó, Mohos-láp. Gyimesbükkben szövetségi fogadalmat tett egy makfalvi és egy kibédi gyerek.

2014. július 28.-augusztus 5. között vezetőképző táboron vett részt a csapat 4 tagja Sárospatakon. A táborban, közösen a többi erdélyi csapattal, beszámoltunk felfedező utunkról.

2014-2015

Október: A négy erdélyi csapat nagyrészt együtt szervezi tevékenységeit. Az idei tanévben első közös tevékenységünk október 6-hoz kapcsolódott. Egy egész tevékenységsorozattal emlékeztünk az aradi 13-ra. A kibédi csapat 5-én, vasárnap a református templomban mutatta be műsorát Mátyus Ilonka vezetésével. A hármasfalusi csapat 6-án, hétfőn az iskola közösségével, a tavaly avatott kopjafák előtt emlékezett rövid műsorral. Az emlékezést 11-én zártuk az Aradra emlékezünk című történelmi vetélkedővel. Ezen a vetélkedőn mindenik erdélyi csapat részt vett.

2015. február 5-7 között meglátogatott bennünket a gyömrői csapat néhány tagja. Ez alkalomból több közös programot szerveztünk: műsorok, játékok, falufelfedezések (Hármasfalu, Makfalva, Kibéd, Sóvárad, Szováta felfedezése), szánkózás, közös alvás.

Így szólt a dal 2015. március 15-én a szentistváni református templomban a „Szent István utódai” hagyományőrző csapat ajkáról:

„Hej, tulipán, tulipán,
Ez a hely az én hazám.
Ide jöttem világra,
Remélem, nem hiába.”

Megalakulásunk óta, immár négy éve kötelességünknek érezzük minden nemzeti ünnepen, emléknapon a múlt eseményeinek felidézését, a hősök előtti tiszteletadást. Így történt ezen a március 15-én is: istentisztelet után a csapat dalokkal, versekkel, a szabadságharc eseményeinek felidézésével kezdte az ünneplést. Ezután az aradi vértanúk emlékére állított kopjafáknál énekeltük a Szövetség indulóját, a Kossuth-indulót. Ünneplésünket koszorúzással zártuk. A kopjafáknál elhelyezett koszorúnk felirata:

Pro patria! - Hűséggel!

Április 14-én makfalvi, hármasfalusi, kibédi és sóváradi gyerekekkel közös felfedezőútra indultunk. Marosvásárhely közelében csatlakozott hozzánk egy paniti gyerekcsapat is: így közel 60 gyerek és 7 pedagógus gyűjtötte ezen a napon a szellemi örökséget a Mezőségen. Állomásaink: Kolozsvár, Válaszút, Bonchida, Pusztakamarás. Kolozsváron szövetségi fogadalmat tett egy hármasfalusi gyerek.

Május 9-énnéptánc fellépésünk volt a Székely Majálison Makfalván. A rendezvény ünnepélyes felvonulással kezdődött: fúvószenekarral, huszárokkal és népviseletbe öltözött gyerekekkel, fiatalokkal.

2014. július 28.-augusztus 5. között vezetőképző táboron vett részt a csapat 4 tagja Sárospatakon. Sok élménnyel tértünk haza.

Augusztus 11-13. között Gegesben szerveztünk hagyományőrző-felfedező tábort a sárospataki tábor mintájára.

2015-2016

Szokásához híven október 6-án csapatunk ünnepi műsorral az aradi vértanúkra emlékezett a szentistváni református templomban, majd a vértanúk emlékére állított kopjafáknál. Ugyanígy emlékeztünk március 15-én is.

Ez év júniusában sem maradhatott el közös felfedezőutunk, amikor együtt a négy erdélyi csapat Bem apó nyomába eredt a szászok földjén. A következő helyeken álltunk meg emlékezni: Berethalom, Szeben, Vízakna és Szelindek. Sok szép emlékkel, élménnyel tértünk haza.

Júliusban ismét Gegesben táboroztunk, ezúttal vendégeink voltak a felvidéki, felsőszeli Bercsényi Miklós hagyományőrző csapat tagjai is.

A sárospataki vezetőképző táborban ebben az évben csak egy fiatal képviselte a hármasfalusi csapatot, ő már vezetőként segítette a tábor munkáját.

Csapat

2016-2017

Október 1-jén részt vettünk a “Bekecsi csillagtúrán”, amely során az I. világháború egyik ott lezajlott csatájára emlékeztünk.

Október 6-án, mint mindig, most is az aradi vértanúkra emlékeztünk a református templomban, az istentisztelet után, majd a kopjafáknál koszorúztunk.

Október 29-én részt vettünk az almafesztiválon Gegesben, ahol egy rövid toborzó játékot is rendeztünk.

Március 15-én a szabadságharc hőseire emlékeztünk műsorral és játékkal.

Április 23-án, közös felfedezőutunk alkalmával “Királyok, fejedelmek nyomába eredtünk a következő útvonalon: Nagyenyed, Gyulafehérvár, Vajdahunyad és Déva. Vajdahunyad várában avatási ünnepséget tartottunk: 6 hármasfalusi és egy makfalvi gyerek tette le a szövetségi fogadalmat. Tartalmas és tanulságos út volt.

Június 4-én műsorral emlékeztünk a gyászos trianoni döntésre és annak következményeire.

Júliusban Felvidékre látogattunk el, ahol Gímesen táboroztunk a szeli csapattal együtt. Gyönyörű, élmény dús napok voltak. Bebarangoltuk a környék szép helyeit: Nyitrát, Kistapolcsányt, a gimesi várat, Gimeskosztolányt.

Július 28-augusztus 7. között Sárospatakon táboroztunk, újabb szép élményeket gyűjtve. Nagy élmény volt az utunk Vizsolyba, Boldogkővárra, a Honfoglaláskori Látogató Központba, a Bodrogra.

A táborok sorát a gegesi táborral zártuk augusztus közepén.

2017-2018

Október 6-án nem a szokásos módon emlékeztünk az aradi vértanúkra. Ez alkalommal egy olyan kis könyvecskét készítettünk, melyben elhelyeztük valamennyi vértanú képét, nevét, hogy bármikor könnyen fellapozhassuk. Természetesen a koszorúzás a kopjafáknál nem maradt el. Az 56-os forradalomról is megemlékeztünk egyik csapatfoglalkozásunk során. Négy fős csapatokban dolgozva a gyerekek plakátokat készítettek ezzel a címmel: Mit jelent számomra 1956.