A Só útjának felfedezői

„Amit jól szeretsz, maradandó lészen. Amit jól szeretsz, való örökséged.” (Kovács András Ferenc)

KitűzőA sóváradi felfedezők csapata a 2012 – 2013-as tanévben alakult az akkori alsó tagozatos gyerekek kis közösségéből. Az érdeklődő tanulók kíváncsian vettek részt a bemutató tevékenységeken, és lelkesedéssel készítették el avatási próbalapjukat. Első pillanattól kezdve erős háttért biztosított a születendő csapatnak az akkor már létező hármasfalusi és kibédi hagyományőrző csapatok támogatása. Végül 2013 júniusában kilenc tag avatásával indult útjára a szövetség sóváradi alegysége.

Az erdélyi csapatok élete a továbbiakban is összefonódott. Falufelfedező, hagyományőrző játékokon, kirándulásokon vettünk részt, kiemelkedő történelmi eseményekre emlékeztünk meg együtt, vetélkedőket is szerveztünk, melyen a csapatok összemérhették felkészültségüket, rátermettségüket, tudásukat.

A Só útjának felfedezői évről évre gyarapodtak közös élményekben és létszámban.

Tevékenységeinken azokat a kincseket keressük, amelyek személyes életünket, lelkünket gazdagítják, szorosabban összefűznek egymással és a szülőföldünkkel, példaképeket keresünk a már letűnt idők hétköznapi és nemzeti hősei személyében. Bár a múltból merítünk ihletet, a jövőre készülünk.

A grundon a Pál utcai fiúkkal (Marosvásárhelyi Nemzeti Színház)

Kilencedik, szabadon választott törvényünket így fogalmaztuk meg: „Elődeink életmódját igyekszem megismerni, felhasználni, megélni, jó példájukat követni a mindennapi életemben.” Ehhez híven fedeztük fel őseink hétköznapi szokásait, munkálatait, ünnepeit, és csodálkoztunk rá a józan paraszti ész diktálta életmódra, melytől mára már annyira eltávolodtunk.

Lényeges szempont a csapat életében a magyar kultúra ma is élő, lüktető vérkeringésébe való bekapcsolódás. Megismerkedtünk az idők folyamán változó székely és magyar himnuszokkal, rácsodálkoztunk a versek, dalok, szobrok, festmények, jelképek közötti összefüggésekre. Elolvastunk regényeket, majd megnéztünk azok színházi feldolgozásait is.

Honvéd sírok felkutatása a sóváradi temetőbenFontos számunkra a szülőfalu megismerése földrajzilag és történelmileg egyaránt. A szövetség hetedik törvénye szerint mi is építeni, gyarapítani szeretnénk a faluközösséget, ahova tartozunk. 2015-ben egyik csapattagunk nagytatája, Józsa András helytörténész vezetésével kutattuk fel a sóváradi temetőben az évszázados sírköveket, és találtuk meg öt, ’48-as honvéd sírját.

Az újabb érdeklődő csapattagok számára szervezett ismerkedő tevékenységekben, játékokban nagy segítséget nyújtanak a már régebbi tagok. Legnagyobb sikernek a kézműves tevékenységek, valamint a szabadtéri programok örvendenek.

A Só útjának felfedezői szabadidejükben is megélik fogadalmukat: „Kitartóan erősítem a szeretetet, amely családomhoz, barátaimhoz fűz.”